Adatvédelmi tájékoztató

Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat! Elkötelezettek vagyunk az adatvédelem iránt, így különösen fontosnak tartjuk a GDPR (Európai Adatvédelmi Rendelet) szabályainak megfelelést. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját és szolgáltatásaink esetleges megrendelőjét a jogviszonyunkra vonatkozó adatvédelmi rendelkezésekről.

1. Adatkezelési alapelvek

1.1. A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan mindig érvényre juttatjuk a jogszerűség, tisztességesség és átláthatóság alapelveit;

1.2. Az Ön személyes adatait kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és nem használjuk fel azokat Ön által jóvá nem hagyott, jogszabály által elő nem írt, vagy jogos érdekünk alá nem tartozó célokra, vagy ezen célokkal össze nem egyeztethető módon;

1.3. Érvényesítjük az adatminimalizáció elvét, azaz csak megfelelő és releváns adatokat gyűjtünk, amelyek legalább szükségesek a szolgáltatásainkkal kapcsolatos ajánlat kidolgozásához, illetve kollégáinkhoz való irányításához.

1.4. Biztosítjuk a gyűjtött személyes adatok naprakészségét és pontosságát, ésszerűen elvárható mértékben.

1.5. A személyes adatok tárolásával kapcsolatosan biztosítjuk, hogy a szolgáltatásaink befejezését követően korlátozzuk a hozzáférést a személyes adatokhoz, amíg azok törölhetővé nem válnak az adatmegőrzési szabályaink szerint.

1.6. Az adatbiztonságot megfelelő technikai és szervezési intézkedések bevezetésével biztosítjuk, így megelőzve az adatvédelmi incidenseket.

2. Az adatkezelést a következő jogalapokra támaszkodva végezzük:

2.1. Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), amit a személyes adatai honlapunkon (www.kolordsgn.com) található űrlap kitöltésével egyidejűleg, a jelen Adatvédelmi tájékoztató megismerését követően ad meg, vagy amennyiben Ön velünk szerződést köt, úgy a szerződés aláírásával. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ez esetben elképzelhető, hogy nem tudjuk a szolgáltatásainkat Önnek a továbbiakban nyújtani. Amennyiben a megkeresését követően nem jön létre közöttünk szerződéses kapcsolat, úgy adatait 1 hónapon belül töröljük.

2.2. A személyes adatai kezelése jogszabályi előírásokon is alapulhat és ez esetben kötelezőnek minősül (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja). Ilyen jogszabályi kötelezettség lehet az adózási kötelezettségek teljesítése. Ez esetben személyes adatait a jogszabályban meghatározott ideig tároljuk, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint hat év, míg a számviteli törvény szerint nyolc év.

2.3. Meghatározott esetekben a személyes adatai kezelése a saját vagy harmadik személy jogos érdekén alapszik. Ilyen jogos érdekünk lehet szolgáltatásaink felajánlása az Ön részére. Ez esetben személyes adatait mindaddig kezeljük, amíg jogos érdekünk fennáll, vagy ameddig személyes adatai kezelése ellen nem tiltakozik.

2.4. Adatkezelő adatai

Név: VIA VENTUS Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2092 Budakeszi, Vadverem u. 13.

Levelezési cím: 2092 Budakeszi, Vadverem u. 13.

Telefonszám: +36 30 224 9727

E-mail cím: viaventus@gmail.com

Cégjegyzékszám: 13-09-197109

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: 

Creative Management Kft.

cím: 8200 Veszprém, Boksa tér 1/A.

telefonszám: +36 1 998 9123

e-mail: support@cmhost.hu

Társaságunk bizonyos szolgáltatásokat kiszervez külsős megbízottai részére. Társaságunk a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

° tárhely szolgáltatás – Creative Management Kft., 8200 Veszprém, Boksa tér 1/A.

A kezelt személyes adatok köre:

° Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése, melynek célja a látogatóinkkal való kapcsolattartás, a helyzetük értékelése és a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásának biztosítása, értesítés megbeszélések módosulásáról. A kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím, üzenet, melyekhez a felhasználó hozzájárulását kérjük. Amennyiben nem jön létre üzleti kapcsolat, úgy 1 hónapig, egyébként pedig a szolgáltatásaink nyújtásának idejére, valamint az azt követő korlátozott hozzáférésű megőrzési időtartamra  (amely a polgári jogi elévülési idő szerint alakul, azaz a szolgáltatás nyújtásának befejezését követő 5 évig), illetve a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk az adatokat.

° E-mail üzenetek (hírlevél), melynek célja az alapvető kapcsolattartás, új hírek megosztása. A kezelt adatok: e-mail cím, melyhez a felhasználó hozzájárulását kérjük. Az adatokat (e-mail címet) a leiratkozásik tároljuk.

A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével párhuzamosan nem kötelező hozzájárulni a hírlevél szolgáltatáshoz is.

3.         Honlapunk sütikezelési szabályai

A Google Analytics a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) webelemzési és remarketing szolgáltatásai. Ezek a szolgáltatások sütiket használnak, hogy lehetővé tegyék a weboldal üzemeltetője részére, hogy elemezze, hogy hogyan használják a felhasználók az oldalt és hatékonyan hirdethessen. A süti által az Ön weboldal használatával kapcsolatban generált adatok általában továbbításra kerülnek a Google USA-ban lévő szerverére és ott tárolják azokat. A Google ezt megelőzően lerövidíti az IP címet az Európai Unió Tagállamaiban és más, az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes országokban. Csak kivételes esetekben kerül továbbításra a teljes IP cím az USA-ban lévő Google szerverre és kerül ott lerövidítésre. A böngészője által továbbított IP cím a Google Analytics tekintetében nem kerül összekapcsolásra más Google adattal. A Google Analytics tárolt sütijei automatikusan törlésre kerülnek 14 hónap elteltével.

A felhasználási feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további tájékoztatásért, kérjük, látogassa meg a https://www.google.com/analytics/terms/gb.html és a https://policies.google.com/?hl=en oldalakat!

A Google analytics deaktiválásához, kattintson a következő linkre, hogy letöltse és telepítse a következő böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti beállításokat, amennyiben le kívánja tiltani ezeket a szolgáltatásokat, minden böngészőjében meg kell tennie. A böngészők „súgó” menüpontja részletes tájékoztatást ad a sütikről.

További sütik (performance cookies, functionaility cookies, temporary cookies, targeting cookies) lehetségesek, egyeztetendő weblap kezelőjével és az alábbi táblázatban rögzítendők:

Típus Név Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség
rendszer sütik   nem igényel a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál honlap működésének biztosítása böngésző session vége
nyomkövető sütik   igényel személyre szabáshoz Ön beállításainak megjegyzése szolgáltatásunk hatékonyságának növelése 30 nap
nyomkövető süti   nem igényel új session-ök és látogatók azonosítására, a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatást ment le a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik 60 perc

A sütik letilthatók a fentiek szerint, azonban ez esetben hibák léphetnek fel a weboldal működésével kapcsolatosan. Ezzel kapcsolatosan semmilyen felelősséget nem vállalunk.

4.         További tudnivalók az adatkezeléssel kapcsolatosan

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre az űrlap kitöltésével, illetve a velünk való kapcsolatfelvétellel. Kérjük, hogy biztosítsa, hogy valódi, helyes és pontos adatokat adjon meg. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat ellehetetlenítheti a szolgáltatásainkat.

Az adatvédelmi hozzájárulása bármikor visszavonható az Adatkezelő fenti elérhetőségeire küldött e-mailes vagy postai üzenettel.

A hozzájárulása visszavonása ellenére bizonyos adatokat a jogi kötelezettségeink teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából ezt követően is kezelhetünk a szükséges ideig. A szükséges idővel kapcsolatosan a jelen tájékoztatás nyújt információt.

A személyes adatait kizárólag jogszabályban meghatározottak szerint továbbítjuk, adatfeldolgozóinkra pedig szigorú szerződéses feltételek vonatkoznak, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatokat kizárólag a feladataik céljára használják.

Magyarországon kívülre nem továbbítunk adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok megkereshetnek bennünket személyes adataival kapcsolatosan, abban az esetben az adatokat kell szolgáltatnunk a hivatalos eljárások céljára, azonban igyekszünk az adatközlést az elégségesre korlátozni.

Közreműködőink és munkavállalóink, valamint az adatfeldolgozók közreműködői és munkavállalói jogosultak a személyes adatait megismerni. Minden ilyen pozíciót betöltő személy titoktartás terhe mellett látja el feladatait.

5.         Adatbiztonság

Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a részünkre megadott adatokat és ezekkel az intézkedésekkel megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve az adatok elvesztését.

Szervezeti intézkedések keretében a kivételesen papíron tárolt személyes adatokat elzárva tartjuk.

Az elektronikus adatbiztonság és technikai intézkedések vonatkozásában biztosítjuk a weblaphoz és így a személyes adatokhoz való hozzáférés jelszóvédelmét (legalább rendszeresen változtatott, erős jelszavakkal) és vírusirtó szoftvereket használunk. Mindazonáltal, az internetes adattovábbítás jellegéből fakadóan nem garantálható mindenre kiterjedő és incidensmentességet biztosító megoldás, azonban mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb szintű adatvédelmet garantáljuk ügyfeleink részére, azonban a weblapunkon keresztül történő adattovábbítással kapcsolatos felelősséget kizárjuk a lehető legszélesebb körben.

6.         Hírlevél

Ön a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével egyidejűleg nyilatkozott arról, hogy kívánja-e hírleveleknek az Ön részére való küldését. Ha kérte ezt, úgy  az e-mail címét ezen célból is kezeljük. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja e tekintetben is és ez külön is megtehető, azaz ez nem érinti az egyébként az Adatkezelővel fennálló jogviszonyt és az űrlapon megadott adatok kezelését. Az űrlapon megadott kezelésének megszüntetését külön kell kérnie.

A hozzájárulás visszavonásának feldolgozása technikai okokból ésszerű időt vehet igénybe, ezért ha ezen türelmi időszak alatt hírlevelet kapna, úgy elnézését kérjük, de a kérelme bizonyosan feldolgozás alatt van.

7.         Érintett jogok és jogorvoslati lehetőségek

Ön jogosult az adatkezeléssel kapcsolatosan

° tájékoztatást kérni,

° kérni az kezelt személyes adatok helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

° tiltakozni az adatkezelés ellen és kérni az adatai törlését vagy az adatkezelés korlátozását (a jogszabályi előírásokon vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés kivételével),

° bíróság előtt pert indítani adatvédelmi személyiségi jogai megsértése miatt vagy

° a felügyelő hatóságnál panaszt tenni (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

A jelen jogosultságaival kapcsolatosan a GDPR 15-22. cikkei nyújtanak részletes felvilágosítást.

Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Amennyiben kéri, tájékoztatást adunk a következőkről:

° általunk kezelt adatairól,

° az adatok forrásáról,

° az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

° az adatkezelés időtartamáról, vagy amennyiben ez nincs konkrétan meghatározva, úgy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

° az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

° adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

° az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A benyújtástól számított 1 hónapon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha ismételt tájékoztatáskérésről van szó az adott éven, azonos adatkezelés tekintetében.

A személyes adatok helyesbítéséről, zárolásáról, megjelöléséről és törléséről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akik kezelik az adatokat.

Ha az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme nem alapos, úgy a 1 hónapon belül olyan módon tájékoztatjuk az elutasításunk indokairól és a jogorvoslati lehetőségekről, amely módon Ön megkeresett minket.

Az adatkezelése elleni tiltakozást 1 hónapon belül megvizsgáljuk és döntésünket írásban közöljük, amely a kérelem megalapozottsága esetén az adatok törléséhez vagy zárolásához vezethet, illetve ez kihatással van a további adatfelvételre és adattovábbításra is, és értesítjük erről a személyes adatokat kezelő más szervezeteket is, hogy eljárjanak a változás érvényesítése érdekében.

A kérés nem teljesíthető, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön ezzel a döntéssel nem ért egyet, vagy a válaszadási határidő elmulasztása esetén a döntés közlését vagy a határidőnk utolsó napját követő naptól számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, de megindítható az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék előtt is.

Mindazonáltal arra bíztatjuk, hogy mielőtt hatóságokhoz fordulna, keressen meg bennünket az ügy mihamarabbi békés rendezése érdekében!

8.         Irányadó jogszabályok

° a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

° az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)

° a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

° az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

° az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)

° a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

° a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

° a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

9.         Adatkezelési tájékoztató módosítása

Fenntartjuk a jogot az Adatkezelési tájékoztatónk módosítására, amelyről az érintetteket e-mailen, kellő időben tájékoztatjuk.

2019. szeptember 1.

VISSZA